חברים כותבים למתן
ג'ין
'עופר מנדלוביץ
ניסים בר גיל
אלינור חייט
שלומי
עמיחי
יחיאל
אניה
נדב
דיקלה
ברק כהן
חנן
צבי רוזן
ינה שניירמן
עודד דמייני
גדעון הרשר
מיקי סולומון
אלה
יעל
הדס כהן
יש כוכבים שאורם מגיע ארצה"
.רק כאשר הם עצמם אבדו ואינם
,יש אנשים שזיו זכרם מאיר
.כאשר הם עצמם אינם עוד בתוכינו
,אורות אלה המבהיקים בחשכת הליל
"...הם שמראים לאדם את הדרך

חנה סנש,אורו המיוחד והמזהיר של מתן שלנו
...הותיר חותם בלבבות רבים פועמים ומתגעגעים


חברים ואנשים שהכירו את מתן
... מוזמנים לשלוח ציטוטים, דברים שמתן אמר, עשה, חשב ורצה

לחצו כאן ושלחו במייל